Onderwerpen die in de kennismakingscursus worden besproken

 • Wie/wat is God. ?

  God is Allesomvattende liefde en de enige werkelijkheid die bestaat. Al het andere is onwerkelijk.
 • Hoe is volgens De Cursus alles ontstaan ?

  Door het "nietig dwaas idee" heeft een deel van onze Denkgeest gedacht zich te kunnen afgescheiden van de Allesomvattende Liefde. Wij vergaten hier om te lachen en vergeten dit nog steeds
 • Wie zijn wij ?

  Wij zijn een Schepping van God, als Liefde door Zichzelf geschapen. Wij denken dat we een afgescheiden wezentje zijn in een lichaam, maar dit is een illusie.
 • Wie of wat is het ego ?

  Een angstige gedachte, gebaseerd op de schuld waarmee we ons hebben opgezadeld toen wij dachten God te hebben verlaten. Dit hadden we nooit mogen doen en kan niet ongestraft blijven. Deze schuld en angst om straf is niet te dragen en onbewust projecteren wij deze gedachten buiten ons.
  Dit is de reden waarom we een egowereld zien die ons aanvalt en belaadt met schuld. Het ego herkennen we aan iedere schuldgedachte over onszelf en over iemand anders. Het is het commentaar dat we leveren op al dat is.
 • Wie of wat is De Heilige Geest en hoe herken ik Zijn Stem ?

  De Heilige Geest is de Stem namens God die ons weer naar Huis zal brengen. Deze Stem is er altijd aanwezig in ons denken, maar spreekt nooit als eerste. Hij bemoedigt en ondersteunt en dwingt nooit.
 • Ons denken en de Denkgeest.

  Denken is ons Goddelijke scheppende vermogen en onze Denkgeest is het geheel daarvan. Wij hebben onze Denkgeest echter gespleten en met de ene helft denken we een afgescheiden zelf te zijn (ego) die zich in een lichaam en op een ronde planeet in een universum bevindt in tijd en ruimte. In de andere helft van onze Denkgeest bevindt zich ons echte Zelf, De Christus die een is met de Heilige Geest.
 • Gods verlossingsplan

  Op hetzelfde moment dat we ons van God hebben afgescheiden, schiep God voor ons een plan om weer terug te komen. Dit geschiedde meteen en gelijktijdig. Dit plan ligt dus voor ons klaar en het zal ons zeker thuisbrengen. In alles wat wij denken te zien ligt een keuzemogelijkheid om de wegwijzer naar huis te volgen.
 • Vergeven - Onschuld zien

  Vergeven is onze enige functie hier op aarde. Het is inzien dat datgene wat wij dachten dat onze broeder ons heeft aangedaan, niet heeft plaatsgevonden. Wij bevrijden (verlossen) hem en onszelf door deze beschuldigende gedachte terug te nemen en ons te realiseren wie wij werkelijk zijn.
 • Oorzaak en gevolg

  Waarneming is projectie. Wat wij waarnemen hebben wij eerst bedacht, gewild en werkelijk gemaakt en d.m.v. projecteren buiten onszelf geplaatst. We denken dat het zich buiten ons bevindt maar in werkelijkheid bevindt het zich nog steeds in onze denkgeest. Alles wat wij denken buiten ons te zien is het gevolg van onze gedachten. Wij zijn dus bij machte om de door ons bedachte werkelijkheid te veranderen.
 • De trukendoos van het ego

  Om de weg naar huis te vinden zullen we bewust van onze egogedachten moeten worden, willen wij de goede keuze voor de Heilige Geest kunnen maken. De Cursus is zo'n dik boek geworden om de talloze manieren waarop het ego zijn bestaan zal rechtvaardigen en jou zal proberen zijn zienswijze te handhaven, te beschrijven. Kennis van zijn manier van doen is daarom noodzakelijk.
 • Speciaalheid en speciale relaties

  Speciaalheid is het paradepaardje en het streven van het ego. Verschillen creƫren om te kunnen wedijveren en te triomferen. Om als overwinnaar de beloning zoals eer en genoegdoening in ontvangst te nemen, welke altijd onbevredigend is. Speciaalheid is de basis van oorlog. Om speciaal te kunnen zijn hebben we speciale relaties nodig, want alleen zijn we niet speciaal en kunnen we ons niet onderscheiden (afscheiden). Hiervoor dient onze broeder die we voor dit onheilige doel gebruiken.
 • De wereld, het wereldgebeuren en de werkelijke wereld.

  De wereld die we zien is niet de werkelijke wereld. Wat wij zien is een vorm van wraak, zegt een van de werkboeklessen. Wij hebben onze schuld naar buiten geprojecteerd en zoeken getuigen om aan te tonen dat een allesomvattende liefdevolle God niet kan bestaan. Dagelijks zullen deze getuigen in de wereld om ons heen opdoemen. Aan ons het verzoek om onze functie te vervullen en te vergeven.
 • Het lichaam, ziekte, lijden en genezing.

  Ons lichaam is het fysieke bewijs van de afscheiding. God heeft geen lichaam, ziekte en zeker geen lijden geschapen. In werkelijkheid bestaat het lichaam niet, maar in onze beleefde werkelijkheid is het lichaam de ruimte en tijd waarin we denken te zijn en waar we dagelijks mee te maken hebben. Op zich is het lichaam neutraal maar kan door het ego gebruikt worden als bondgenoot om te getuigen voor zijn gedachtegoed. Wij hoeven het lichaam niet af te wijzen want het lichaam kan gebruikt worden door de Heilige Geest als communicatiemiddel om Gods Liefde in deze wereld te brengen. Deze Liefde schenkt wonderen en genezing.
 • Christus - De geboorte van Christus in ons (Kerstmis)

  Christus is de Zoon van God of wel De Schepping van God. De identiteit die wij met elkaar delen. In het christendom denken wij dat Jezus, de Christus is, maar Jezus is niet de enige die aanspraak kan maken op De Christus, dat kunnen wij allemaal. Jezus was wel de eerste die met De Christus in verbinding kwam en daarmee de weg voor ons vrijmaakte. Door deze verbinding kunnen we De Christus in ons geboren laten worden en kennismaken met ons ware Zelf. Jezus, als oudere broer, wil ons hier graag bij helpen. Je hoeft het hem alleen maar te vragen.
 • De Cursus in de praktijk

  "Dit is een Cursus in Wonderen. Het is een verplichte cursus. Alleen de tijd waarop je hem doet staat jou vrij." Dit is de eerste regel in de Cursus. Wij zijn dus verplicht om deze cursus ooit een keer te doen. Dit houdt in dat we ooit moeten leren dat de door ons bedachte wereld geen werkelijkheidswaarde bevat. Dit is geen eenvoudige opgave. We zullen moeten oefenen en trainen. Ons dagelijkse leven en alle mensen die daar in voorkomen zijn ons oefenmateriaal. Als je eenmaal de keuze hebt gemaakt om je op deze terugweg te begeven zal er van alle kanten hulp geboden worden. Je hoeft het niet te geloven. Ga het maar ervaren.
 • Het werkboek en de eerste 60 lessen.

  Een theoretische fundering, zoals de tekst, is noodzakelijk als een achtergrond om deze oefeningen betekenisvol te maken. Toch zijn het de oefeningen die het doel van de cursus mogelijk maken. Een ongetrainde geest kan niets bereiken. Het is het doel van deze oefeningen de geest te trainen om te denken volgens de richtlijnen die de cursus uiteenzet. ( W-Inl.1.)