De trukendoos van het ego

In een Cursus in Wonderen wordt er heel veel aandacht aan de manier van denken van het ego besteed omdat het o zo belangrijk is om het te gaan herkennen.

Het ego ziet zich afgescheiden van het geheel. Het heeft zich afzonderlijk gemaakt, als één enkele afgescheiden persoon met een lichaam. Dit is zijn schepping. Anders dan andere lichamen en uniek. Met deze persoon en zijn verhaal heeft het zich geïdentificeerd. (het dagelijks bewustzijn)

Omdat het denkt dat het zichzelf kan maken en ook gemaakt heeft, plaatst het zichzelf op de plaats van God en gaat de strijd met Hem aan. (onbewust)

In wezen is deze strijd van het ego een wedstrijd met God en het wil en moet deze wedstrijd winnen, want zijn leven en bestaan hangen ervan af. Maar diep in zijn onderbewustzijn weet het ego dat deze wedstrijd nooit gewonnen kan worden en is het intens bang voor de vergelding.

Als eerste moeten we ons dus goed realiseren dat het ego niets anders is dan een angstige gedachte met een angstige reactie. (Het helpt ons om in ons achterhoofd te houden dat angst in werkelijkheid altijd een vraag om liefde is).

Omdat het bang is zal er altijd een onbehaaglijk gevoel van onrust aan ten grondslag liggen. (emotioneel en vaak ongrijpbaar). Het ego is op de vlucht voor God en ziet in Al dat is een vijand die hem bekritiseert, wil straffen en zelfs vermoorden (ongedaan maken). Hoe uit zich deze angst naar God of Al dat is?

 • Deze wedijver heeft dus in eerste instantie twee partijen geschapen. (dualiteit)- (ik en mijn schuldprojectie op God)
 • Deze partijen worden door het ego met elkaar vergeleken.
 • Het ene is goed en het andere is niet goed (oordeel)
 • Is trots op zichzelf en wat het geschapen heeft, maar blijft er onzeker over
 • Maakt er een wedstrijd van en moet winnen
 • Vergelijkt en brengt onderscheid. Mijn en dein
 • Gaat de strijd aan (voor zijn bestaan) en moet daarom gelijk hebben
 • Voelt zich aangevallen en gekwetst
 • Gaat dood als het gezichtsverlies lijdt en dit moet te allen tijde voorkomen worden
 • Heeft een sterke behoefte aan controle
 • Streeft naar perfectie
 • Argumenteert
 • Veroordeelt
 • Daagt uit en stelt voorwaarden
 • Stelt eisen
 • Eist perfectie en wijst imperfectie af
 • Maakt onderscheid
 • Maakt speciaal

Omdat het ego onbewust weet dat het een ongelijke strijd is en het nooit zijn schuld kan en mag zijn ontstaan uit deze angst de volgende eigenschappen.

 • Gelooft in schaarste en tekort
 • Heeft nooit genoeg
 • Is geen filantroop
 • Niets is onvoorwaardelijk
 • Voor wat hoort wat
 • Beschuldigt, wijst op schuld en verantwoordelijkheden
 • Alertheid op wat mis is gegaan en wat mis zou kunnen gaan
 • Is jaloers
 • Liegt (leugentje om bestwil)
 • Neemt zelf geen verantwoordelijkheid
 • Als hij verliest is hij slachtoffer en is het niet zijn schuld
 • Koestert de slachtofferrol
 • Koestert zijn grieven
 • Zoekt wraak en vergelding, eist straf
 • Eist excuus en zal het nooit aanvaarden
 • Laat niet over zich lopen
 • Kwaad is voor het ego onvergeeflijk
 • Vergeven is goedkeuring geven aan wat niet goed is
 • Het leed mag nooit vergeten worden, als ik het niet levend hou zal het zeker weer gebeuren
 • De ander moet eerst door het stof gaan en dan is het nog niet genoeg
 • Ook al heeft hij zijn verdiende straf gehad, hij is en blijft een zondaar en moet verbannen en uitgestoten worden, in ieder geval gemeden
 • Gek op sensatie
 • Hysterie
 • Zoekt ondersteuning voor zijn gelijk
 • Roddelen
 • Als je moet overleven mag alles

Collectieve ego overtuigingen

 • Je bent een lichaam en staat los van andere lichamen
 • Je bent een afzonderlijk geheel
 • Je bent kwetsbaar
 • Je gedachten zijn privé
 • De dood ligt constant op de loer
 • We zijn materie en uit de materie voortgekomen
 • Geven betekent dat jezelf minder overhoudt (schaarste)
 • Tijdelijkheid
 • Wet van de sterkste
 • Je krijgt het niet zomaar
 • Toeval bestaat
 • Pech of noodlot

Oplossingen van het ego

 • Als (voorwaarden waaraan voldaan moeten worden)
 • Vernietiging
 • Dood