Het Ontstaan

De Cursus in Wonderen is een studie in boekvorm die in 1977, via een innerlijke Stem, is doorgegeven aan Helen Schucman, een Amerikaanse professor in de klinische psychologie, toen werkzaam aan de medische faculteit van Columbia Universiteit in New York.

In het voorwoord van de cursus schrijft ze zelf:
Als psycholoog en docent, met conservatieve ideeën en een atheïstische overtuiging, werkte ik in een prestigieus en uitermate academisch milieu. En toen gebeurde er iets wat een reeks voorvallen in gang zette die ik nooit had kunnen voorzien. Het hoofd van mijn afdeling kondigde onverwachts aan dat hij genoeg had van de boosheid en agressie die uit onze houding spraken en besloot met te zeggen: "Er moet een andere weg zijn". Alsof ik op dit teken wachtte, stemde ik erin toe hem te helpen die te vinden.

Klaarblijkelijk is deze Cursus die weg.


Na een aantal onthutsende maanden waarin ze veel heftige dromen kreeg, begon ze op aanraden van Ted, (het hoofd van haar afdeling) haar symbolische dromen op te schrijven, tot er een innerlijke maar duidelijke stem tegen haar zij Dit is een cursus in wonderen. Dit was haar kennismaking met De Stem die haar in de zeven jaar daarop volgend De cursus in wonderen gedicteerd heeft.

De Cursus is dus een gechanneld boek of wel een boek dat doorgegeven is door een niet in een lichaam levende intelligentie, die, wat later bleek, de Stem van Jezus te zijn.

Deze Cursus in wonderen is een dik boekwerk geworden, een intensieve cursus waarmee je jouw zienswijze in dit leven drastisch kunt veranderen en innerlijke rust, vrede en geluk kunt verwezenlijken.

De manier waarop deze cursus in deze wereld kwam, kun je al een wonder noemen.