Ontwaken

In de Cursus wordt ons bewustzijn dat wij hier op aarde ervaren vergeleken met een droom. Met deze kennis kunnen we dan om ons heen kijken en ons afvragen of alles wat we zien droombeelden zijn, ons er over verwonderen en dan toch de werkelijkheid er keer op keer van bevestigen, of we kunnen als uitgangspunt dit feit dat het een droom is aannemen, en dan gaan kijken hoe we daar nuttig en leerzaam mee om kunnen gaan.

De droom leren zien als leerprogramma.

Elke droom heeft een droomfiguur en hoofdrolspeler (de held van de droom), een persoonlijkheid die hier een ontstaansgeschiedenis heeft en bezig is zijn levensverhaal te schrijven. Dit levensverhaal volgt schijnbaar een bestaand script, want de contouren van het verhaal waren al aanwezig; zoals vader en moeder en familie, plaats, land, welvaartssituatie en tijd van de geboorte. Zijn levensverhaal staat voor een groot gedeelte ook al vast. Zoals in de eerste zin van de Cursus staat: "vrije wil betekent niet dat je het leerplan kunt vaststellen. Vrije wil betekent alleen wat je op een gegeven moment wilt doen". Dit script is je "gegeven moment", waarbinnen jij de "verplichte cursus" (het ontwaken) kunt leren.

Je kunt je nu afvragen wie is de leerling. De droomfiguur of de dromer.

Hier wordt duidelijk dat er over verschillende niveaus gesproken wordt. We hebben een persoon in het droomverhaal en iemand die droomt en de droom kan observeren. De held in de droom is ons ego en de dromer is ons slapende Zelf.

We identificeren ons met de held van de droom en zolang we in het alledaagse droomverhaal geloven en de waarheid ervan bevestigen, zonder ons te realiseren dat we slapen en nachtmerries hebben waar we uit kunnen ontwaken, blijft het Zelf in slaap. Droom na droom na droom etc. etc.

De moeilijkheid en het meest onbegrijpelijke van de hele droom is de fragmentatie. De dromer, het slapende Zelf dat de droom droomt ervaart zich als de centrale droomfiguur, omgeven door andere figuren. Hij droomt echter elk fragment en elk figuur uit de droom afzonderlijk en tegelijkertijd. In een eindeloze herhaling en maalstroom van eindeloos veel dromen. Ieder mens in het heden verleden en in de toekomst, vertegenwoordigt een fragment van deze collectieve droomverzameling. (Akasha Kroniek).

Ons Zelf, is door de onmogelijke gedachte van afscheiding ingeslapen en droomt over deze afscheiding in al haar facetten. In de Bijbel is dit het verhaal van Adam die in een diepe slaap viel en waarvan niet is vermeld dat hij wakker werd. Deze mythe is ook vertolkt in sprookjes zoals Sneeuwwitje die in slaap viel toen ze van de giftige appel at, en Doornroosje die met haar hele hofhouding ook in slaap viel.

Adam, zowel als onze sprookjesfiguren beleefden de gevolgen van de appel van kennis van goed en kwaad, de giftige appel of de vloek. (De dualistische kenmerken van de droom).

Zoals in deze sprookjes is er voor ons ook een prins die ons wakker kust. Het geschenk van de Vader aan zijn Zoon: De Heilige Geest. De Stem die ons langzaam doet realiseren dat het tijd wordt om wakker te worden.


Hoe kun je ontwaken?

Om te ontwaken moet je op een punt komen dat je je gaat realiseren dat er "een andere manier" moet zijn. Dat er iets niet klopt in de wereld en haar verhalen, in je geloof er in of in je overtuigingen. Dat als je zo door gaat je zeker vast gaat lopen of dat je al ziek, of overspannen bent geworden. Je realiseert je dat jij er zelf iets aan moet doen. Maar wat?

Je kunt ontwaken, door het perspectief te wijzigen van held van de droom naar de dromer. Door ons dat steeds meer te realiseren, werkt dit als een wake-up call.

Je kunt het vergelijken met het wakker worden 's morgens. Op het moment dat de wekker gaat en je wakker aan het worden bent, verkeer je in twee bewustzijnstoestanden. Het slapende en dromende bewustzijn en het besef dat er buiten datgene wat je droomt een wereld is die om je aanwezigheid vraagt.

De Cursus daagt je uit om het verschil te gaan ervaren tussen dromer en droomheld. Je ontwakende Zelf en je ego. In de Cursus wordt gesproken over twee denksystemen. Het denksysteem van de Heilige en Hele Geest en het denksysteem van het ego.