Kennis maken met "Een Cursus in Wonderen"

Tweemaal per jaar is het mogelijk om een door Lucia gegeven kennismakingscursus bij de 3weg te volgen.Deze cursussen beginnen in september en in januari. De cursus, gegeven op de donderdagavond begint in september en de cursus beginnend in januari wordt gegeven op de dinsdagmiddagmiddag. (Voor de data zie de agenda) Deze cursussen worden in kleine groepen gegeven van minimaal twee tot maximaal 8 deelnemers. De kennismakingscursus bestaat uit 10 bijeenkomsten die eens per twee weken plaatsvinden. Lucia legt in deze bijeenkomsten het gedachtegoed en de metafysica van Een Cursus in wonderen uit. Dit gedachtegoed vormt de basis van het transformatieproces wat Een Cursus in wonderen teweeg kan brengen. Ze maakt je vertrouwd met de woorden en begrippen die Een Cursus in wonderen lastig te begrijpen maakt en geeft tevens ondersteuning en uitleg bij de eerste vijftig lessen van het werkboek die je in de periode van de 10 kennismakingsbijeenkomsten thuis kunt beoefenen. Deze kennismakingscursus is een belangrijke ondersteuning om de zelfstudie van Een Cursus in wonderen op te pakken en om deze spirituele leerweg te kunnen volgen, wat vaak lastig in je eentje en zonder hulp te doen is.

Concrete informatie:

  • De kosten voor de 10 middagen/avonden bedragen € 250,- (Inclusief materiaal, koffie/thee en BTW). Betalen in termijnen is - na onderling overleg - mogelijk.
  • De aanschaf van het boek "Een Cursus in Wonderen" is noodzakelijk.
  • Er doen minimaal 2 en maximaal 8 personen mee.
  • Bedragen worden niet teruggestort bij een vroegtijdig stoppen.
  • De middagen beginnen om 14.00 uur (koffie/thee staan klaar om 13.30 uur) en eindigen om 16.00 uur met uitloop mogelijkheid tot 16.30 uur. (zonder pauze)
  • De avonden beginnen om 19.30 uur (koffie/thee staan klaar om 19.00 uur en eindigen om 21.00 uur met uitloopmogelijkheid tot 21.30 uur. (zonder pauze)
  • Bij aanmelding vindt eerst een kosteloos intakegesprekje plaats om onduidelijkheden te voorkomen.