Werkelijk en Onwerkelijk

Dit staat op de eerste bladzijde van een Cursus in Wonderen:
  1. Dit is een cursus in wonderen. Het is een verplichte cursus. Alleen de tijd waarop je hem doet staat jou vrij. Vrije wil betekent niet dat jij het leerplan kunt vaststellen. Het betekent alleen dat je kunt kiezen wat je op een gegeven moment wilt doen. De cursus beoogt niet de betekenis van liefde te onderwijzen, want dat gaat wat onderwezen kan worden te boven. Hij beoogt echter wel de blokkades weg te nemen voor het bewustzijn van de aanwezigheid van liefde, die jouw natuurlijk erfgoed is. Het tegendeel van liefde is angst, maar wat alomvattend is kent geen tegendeel
  2. Deze cursus kan daarom heel eenvoudig aldus worden samen gevat:

Niets werkelijks kan bedreigd worden.

Niets onwerkelijks bestaat.

Hierin ligt de vrede van God.


God is ALLESOMVATTENDE LIEFDE en dat is de enige werkelijkheid die bestaat.

Volgens de cursus is de verdeling dus zo:

werkelijk:   onwerkelijk:
Schepping van God:   Alles wat vergankelijk is.