Ons denken onder de loep

Door middel van ons denken gaan we met alles en iedereen een relatie aan. We nemen waar en met onze gedachten benoemen we het en vinden er wat van. Deze gedachten bepalen ons gevoel en ons gedrag.

Volgens de neurologen zijn het de elektrische stroompjes tussen onze hersenen die deze gedachten veroorzaken. Volgens de Cursus zijn onze gedachten, "Ons Scheppend Vermogen" en zijn gedachten sterk, heel krachtig en machtig.

De Bron van onze gedachten is volgens De Cursus onze geest, en met die geest denken wij. Daarom wordt hij in de cursus denkgeest genoemd. (In het originele Engels staat het woord mind.) Het is het wezen, de geest dat het vermogen heeft om te denken en waarmee we denken. Het denken is niet iets zelfstandig op zich maar komt hieruit voort. De denkgeest is dus de bron van het denken. Onze denkgeest staat los van ons lichaam en dus los van onze hersenen. Zoals de radio niet zelf de muziek maakt, maar haar wel kan ontvangen. Nog anders gezegd: Ons denken en ons bewustzijn zijn geen "product" van onze brein.
De denkgeest is onze geestelijke bron en het denken zijn onze scheppingen.

Wat wij denken wordt wat wij zien en wat wij zien wordt wat wij geloven, ofwel Projectie maakt waarneming. (T 21.in.1:1)